Seminář pro pedagogy

Aktuální informace naleznete v jednotlivých programech níže.

Workshop 11.04.2013


 Program


 Závazná přihláška

Workshop 07.03.2012


 Program


 Závazná přihláška

Workshop 31.10.2011


 Program


 Závazná přihláška