Kalendář akcí 2012

Přednáškové a diskuzní akce pro veřejnost
Celkem 18x (9x ČJ + 9x NJ)

Název programu                Počet účastníků        Datum realizace

1. Přírodní park Žitavské hory

22 

16.1. 2010

2. Léčivé bylinky ve všedním životě

42

25.3.2010

3. Lidé a stromy

54

14.5.2010

4. Rybaření v Euroregionu Nisa

24

30.3.2011

5. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje se zaměřením na Lužické hory

19

11.4.2011

6. Ovce pro krajinu a člověka

25

19.4.2011

7. Přírodní zajímavosti Žitavských hor

24

18.5.2011

8. Cyklostezka Odra - Nisa - informace a zajímavosti na německé straně

53

1.10.2011

9. Zajímavé turistické cíle v Lužických horách

43

8.10.2011

10. Staré obchodní stezky Lužických hor

31

25.10.2011

11. Původní druhy ovocných stromů v Žitavských

23

15.11.2011

12. Hrady v Trojzemí

38

17.1.2012

13. Lomy v Trojzemí aneb po stopách kamene

28

27.3.2012

14. Naučné stezky v okrese Görlitz

28

24.4.2012

15. Naučné stezky v Lužických horách

28

15.5.2012

16. Houby v Lužických a Žitavských horách- známé i neznámé

19

4.9.2012

17. Lužické a Žitavské hory Dva názvy = jedna krajina aneb jak se dělá výstava


13.9.2012

18. Naučné stezky Libereckého kraje

25.9.2012

tučné – již zrealizovano      

modře – přednášky v němčině s tlumočením

 

Přírodovědné výlety pro děti a mládež
Celkový počet 14x (7x ČR + 7x SRN)

Název programu Počet účastníků Datum realizace

1. Vítkov - Obnovitelné zdroje energie I.

16

25.4.2010   

2. Ostritz - Obnovitelné zdroje energie III. - moderní energetické městečko

21

1.8.2011

3. Olbersdorf - Obnovitelné zdroje enerie - II.revitalizace krajiny po těžbě hnědého uhlí

20

12.9.2010

4. Lužické a Žitavské hory (geologie) + skalní město Jonsdorf

19

25.9.2010

5. Oybin - krajina podstávkových domů - lidová architektura

19

2.10.2010

6. Kryštofovo údolí - lidová architektura

13

23.12.2010

7. Jedlová a Tolštejn - zajímavosti západní části Lužických hor

19

22.5.2011

8. Ještěd a okolí - výhled na Lužické hory z ptačí perspektivy

20

12.6.2011

9. Horní a Havraní skály - horolezectví v Lužických horách

21

24.7.2011

10. Jonsdorf – skalní město

25

21.8.2011

11. Naučná stezka skřítka Javorníčka - Kněžice a Jablonné v Podještědí

22

2.10.2011

12. Lemberk a Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jabloném v Podještědí*

24

16.10.2011

13.Výprava za přírodou a historií v Euroregionu Nisa - zříceniny hradů Hamrštejn a Karlsfried

23

24.3.2012

14. Putovní Trojzemím

21

21.4.2012

15. Milířka – Jiřetín p.Jedlovou NS

 

16.9.2012

tučné – již zrealizováno

modře - výlet je realizován na německém území

* Naučná stezka Jablonné v Podještědí – Lückendorf

Stezka byla proznačena jako oficiální naučná stezka Klubu českých turistůinformační materiály a pracovní listy k dispozici v kanceláři:

Společnost pro Lužické hory
Zdislavy z Lemberka 335, 471 25  Jablonné v Podještědí, nebo
v Infocentru v Jablonném v Podještědí a v Infocentru v Hrádku n. N.

Obsah projektu


Vydání naučných publikací / Herausgabe von den polulärwissenschaftlichen Publikationen

 Doprovodná práce s veřejností / Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

- přednášky
- cykloexkurze a celodenní exkurze     s odborným vedením
- vydání společného přírodovědného       kalendáře
- putovní výstava

Přeshraniční naučná stezka Jablonné v Podještědí - Lückendorf / Grenzüberschreitender Lehrpfad Jablonné v P. - Lückendorf

 Publicita k projektu / Publizität

Inhalt des projektes

Herausgabe von populär-wissenschaftlichen Publikationen in deutscher und tschechischer Sprache

Begleitende grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit in Form von

 - Vorträgen und Exkursionen für die 
Öffentlichkeit
 - Geführte Radtouren und Ganztagswanderungen
- Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder
 - Herausgabe eines gemeinsamen Naturkalenders
 - Gestaltung einer gemeinsamen Wanderausstellung

Lehrpfad Jablonné v Podještědí – Lückendorf

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Projekt (Publizität)