Publikace

Naučné stezky Libereckého kraje

Publikace představuje 30 naučných stezek, má čtenáře motivovat k pohybu v přírodě, vzbudit zájem.
Většina naučných stezek je vybavena informačními tabulemi v češtině. Cílem publikace je zprostředkovat text naučných tabulí i německým návštěvníkům. Proto budou vybrány nejzajímavější naučné stezky, které budou v publikace prezentovány.
Struktura publikace je tvořena úvodem, označenímm naučné stezky, znázornění na mapě, délkou a počtem zastávek, popisem trasy, zajímavostmi na trase (informace z informačních tabulí), fotografiemi a kontaky na spravující instituci

Geologické zajímavosti Libereckého kraje

Liberecká oblast patří ke geologicky a geomorfologicky nejzajímavějším oblastem České republiky. Pestrou geologickou strukturu provází i pestrost rostlinných a živočišných druhů.V publikaci jsou představeny nejzajímavější geologické lokality – skalní útvary, jeskyně, hrady, kamenolomy.Struktura publikace je tvořena úvodem, mapou s geologickou stavbou a očíslovanými geologickými zajímavostmi, shrnutím – geologie v regionu, 95 geologických zajímavostí – lokalita, fotografiemi, popisem, seznamem všech geologických zajímavostí

Památné stromy Libereckého kraje

V Libereckém kraji se nachází cca 243 památných stromů nebo skupiny stromů, celkem 740 stromů je chráněno. Většinou se jedná o původní druhy – lípa, dub, chráněné jsou také nepůvodní druhy, jako platany, magnólie a lilijovník. Cílem publikace je zdůraznit význam stromů v krajině, motivovat veřejnost k vyhledávání stromů v přírodě.
Struktura publikace je tvořena úvodem, mapou s očíslovanými památnými stromy, představením druhů stromů, fotografiemi nejvzácnějších stromů, seznamem všech památných stromů v regionu


Pracovní listy k naučné stezce „Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem“
Mgr.Jana Modrá

Soubor 4 sad pracovních listů je určen pro rodiny s dětmi, školky a školy pro práci v terénu, kde je vyznačená naučná stezka, a umožňuje seznámení se s přírodou kolem nás hravou a zábavnou formou 

Maloplošná chráněná území Libereckého kraje
Ing. Martin Modrý, Ph.D., RNDr. Jarmila Sýkorová 

Publikace popisující 110 maloplošných chráněných území – přírodní památky, přírodní rezervace, národní přírodní památky a národní přírodní rezervac
Struktura publikace je tvořena úvodem, základními informacemi k poloze, popisem chráněného území, fauna a flóra, fotografie, kontaky na spravující instituci

Publikace vyšla také v německém jazyce (viz. náhled)

Poznáváme Lužické a Žitavské hory -  24 výletů pro malé i velké
Mgr. Jana Modrá a Silke Hentschel
V průvodci, zaměřeném na přírodu, krajinu, les a historii, najdete doporučení na 24 výletů v Lužických a Žitavských horách

Ke každému výletu je uvedena trasa, její délka, převýšení i doba, kterou na výletě strávíte.
Součástí průvodce jsou fotografie zajímavostí na trase, nejdůležitější informace i úkoly, které můžete po cestě plnit

Určena dospělým, ale i starším dětem i základním školám
Pohádková putování v Lužických horách
Jana Modrá a Martin Modrý
S touto publikací se vydáte po deseti trasách křížem krážem Lužickými horami, které mají své, jinde neviděné, kouzlo

Putování Vás vtáhne zpět do dob obchodníků a kupců, kteří místní stezky využívali už ve středověku

Publikace je plná  mýtů a legend o tajemných bytostech i o skutečných rytířích, loupežnících a událostech

Obsah projektu


Vydání naučných publikací / Herausgabe von den polulärwissenschaftlichen Publikationen

 Doprovodná práce s veřejností / Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

- přednášky
- cykloexkurze a celodenní exkurze     s odborným vedením
- vydání společného přírodovědného       kalendáře
- putovní výstava

Přeshraniční naučná stezka Jablonné v Podještědí - Lückendorf / Grenzüberschreitender Lehrpfad Jablonné v P. - Lückendorf

 Publicita k projektu / Publizität

Inhalt des projektes

Herausgabe von populär-wissenschaftlichen Publikationen in deutscher und tschechischer Sprache

Begleitende grenzüberschreitende Öffentlichkeitsarbeit in Form von

 - Vorträgen und Exkursionen für die 
Öffentlichkeit
 - Geführte Radtouren und Ganztagswanderungen
- Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder
 - Herausgabe eines gemeinsamen Naturkalenders
 - Gestaltung einer gemeinsamen Wanderausstellung

Lehrpfad Jablonné v Podještědí – Lückendorf

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Projekt (Publizität)